Aditivi

0
251

Upotreba aditiva za beton u cilju promena njihovih osobina postoji veoma dugo.

Postoje dve vrste aditiva za beton. Aditivi u tečnom stanju i vidu praha.

Upotreba aditiva je uvek u cilju poboljšanja kvaliteta betona.

Posebna grupa aditiva su ubrzivači i usporivači stvrdnjavanja. Tu spadaju kalcijum hlorid, natrijum sulfat i nitrati kalcijuma. Grupa aditiva za sprečavanje smrzavanja u zimskom periodu je veoma bitna. U te svrhe se najviše koristi natrijum nitrit. Nešto opširnije o aditivima možete saznati ako kontaktirate osoblje slbeton-a mejlom ili preko telefona.